Aktivity pro rodiny s dětmi

Hraní s ovečkou Lily

Hodinová lekce zaměřená na podporu přirozeného psychomotorického, emočního a sociálního vývoje dítěte pod vedením lektorky Mgr. Heleny Ptáčníkové. Probíhá v prostorech poradny na ul. Sokolská třída 244/27 v Ostravě.

V každé hodinové lekci na Vás čeká propojení činností, které vedou k rozvoji smyslového vnímání, motoriky a kreativity dítěte. Vaše děti se naučí písničky a říkanky, někdy je čeká malování a tvoření a také propojení hudby a pohybu. Každá lekce je jiná, originální, koná se vždy ve středy, jednou v měsíci. Termíny lekcí pro nejbližší období jsou 14. 2., 27. 3., 17. 4., 15. 5. a 12. 6. 2024.

Kontakty pro přihlášení a informace – email: poradna@dlanzivotu.cz nebo telefon 605 329 232

Tento program je zpoplatněn, cena za lekci: 50 Kč (vstup pro jednoho rodiče s dětmi)

Aktuální lekce naleznete zde

Vzdělávací programy

Každý měsíc v poradně na ul. Sokolská třída 244/27 v Ostravě pro Vás připravujeme programy pod vedením odborných lektorů na témata související s těhotenstvím, péčí o dítě raného věku a rodičovskými dovednostmi . Účast na programu je bezplatná. Nabízíme rovněž možnost bezplatného využití hracího koutku s hlídáním pro děti během programu.

Kontakty pro přihlášení a informace –  email: poradna@dlanzivotu.cz nebo telefon 605 329 232

 

Aktuální programy naleznete zde

Spolu na palubě

Aktivita pro rodiny s dětmi, která se koná jednou za rok na jaře v Komenského sadech v centru Ostravy. Akce má podpořit komunikaci a spolupráci mezi členy uvnitř rodiny, posílit vztahy a stabilitu rodin. Pro účastníky je vždy nachystána cesta parkem s různými stanovišti, na kterých jsou rodinám nabízena interaktivním a zábavným způsobem důležitá témata, která podporují právě rozvoj komunikace a spolupráce uvnitř mezi členy rodiny.

Letos se akce uskuteční v neděli, 26. 5. 2024 od 14 do 18 hodin. Čas potřebný k projití celé trasy je přibližně 1 hodina.

Akce je součástí Dnů Fajne rodiny, je bezplatná a uskuteční se za každého počasí.

Více informací zde

Pohádka nejen pro děti

Pohádkové představení pro děti, které si každý rok pro širokou veřejnost připravují naši dobrovolníci. Pohádka tak nejen udělá radost divákům, ale vytváří příležitosti k osobním setkáním a podporuje rodinu i vztahy mezi rodiči a dětmi prostřednictvím společně prožívané tvořivé aktivity.

Divadelní představení se koná každoročně v prosinci, jedno vystoupení v sále Azylového domu pro matky s dětmi v Hamrech u Hlinska a druhé v Bernarticích nad Odrou. Konkrétní termíny budou upřesněny v průběhu roku.

Tání ledů

Celodenní program  v přírodě v okolí Nového Jičína pro  děti a dospívající připravovaný s pomocí dobrovolníků a organizací Junák – český skaut. Smyslem akce a jejího programu je zprostředkovat dětem i dospívajícím pohled na pozitivní lidské hodnoty, jež život člověku nabízí, a nabídnout tak účastníkům příležitost k ujasnění si vlastních postojů k nim.

Pro nejmladší děti do 7 let je připravena trasa, kterou si mohou projít s dospělým doprovodem. Další trasy jsou určeny pro dívky od 8 do 11 let, pro dívky od 12 do 16 let a pro chlapce od 8 do 12 let. Tyto trasy si účastníci projdou vždy ve skupince svých vrstevníků.

Organizace dne:

  • Slavnostní zahájení
  • Registrace a rozdělení účastníků  mezi jednotlivé trasy
  • Procházení tras ve skupinách s připraveným programem
  • Společné zakončení programu na určeném místě, občerstvení pro účastníky jednotlivých tras

Termín akce pro letošní rok je 13. 4. 2024. Akce se uskuteční za každého počasí.

Více informací zde

Cesta ve svítání

Akce určená chlapcům i děvčatům od 14 do 20 let, která se snaží nabídnout prostor k setkání, vzájemnému sdílení i sebepoznání při společné zážitkové aktivitě. Pro mladé lidi je připraven večer se společným programem, noc strávená ve stanu nebo pod širákem a pak den v přírodě plný překvapení, zážitků i tichého zamyšlení. Akce se koná nepravidelně. V letošním roce se akce koná 14. – 15. 6. 2024.

 

 


Cesta dospíváním

Jedná se o víkendový program v Hamrech u Hlinska pořádaný každoročně pro dospívající dívky zaměřený na doprovázení děvčat v jejich dospívání při hledání a poznávání sebe sama. Snahou aktivity je pomoci dívkám rozumět svému tělu i prožívání, podpořit je v jejich dozrávání na cestě dospíváním. V letošním roce se program uskuteční v termínu 17.- 18. 2. 2024.