Projekty


Realizujeme projekty, které se zaměřují na prorodinné aktivity:

PORADNA CESTA TĚHOTENSTVÍM

Nabízí preventivní podporu, případně i pomoc v tíživé situaci zejména těhotným ženám, partnerům a rodičům s dětmi do čtyř let. Tato podpora je realizována formou nabízených aktivit, poradenství a vzdělávání se zaměřením zejména na období těhotenství, porodu a péči o děti raného věku.

Poradna Cesta těhotenstvím se nachází v Ostravě na Českobratrské ulici č. 1229/13 a je projektem Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu.

Podpora v roce 2021


                

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2020


                       

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2019

                          

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy. Projekt podpořil také Moravskoslezský kraj,  KŘÍDLENÍ nadační fond, Obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Nadační fond SBERBANK CZ, Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2018

                   

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Statutární město Ostrava, Nadační fond RESIDOMO, ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2017

                

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Statutární město Ostrava, Nadační fond RESIDOMO a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2016

                                

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Úřad práce v Ostravě, ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2015

                                

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Statutární město Ostrava, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Úřad práce v Ostravě, ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2014

             

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2013

                   

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Úřad práce v Novém Jičíně, ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2012

              

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Úřad práce v Novém Jičíně a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2011

                

Aktivity projektu Poradna Cesta těhotenstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, ArcelorMittal Ostrava, a. s. a Nadační fond Betlém nenarozeným.

AZYLOVÝ DŮM PRO TĚHOTNÉ ŽENY V TÍSNI

Cílem služby je podpořit klientku tak, aby před ukončením pobytu v azylovém domě měla zajištěno vhodné bydlení, pečovala adekvátně o své dítě a zvládala úkony, které jsou v souvislosti s mateřstvím v naší společnosti považovány za běžné. Klientce ohrožené domácím násilím je poskytnuto bezpečné zázemí.

Cílem služby je klientka, která zvládá řešit nároky běžného života vlastními silami bez podpory sociální služby.

Azylový dům pro těhotné ženy v tísni se nachází v Hamrech u Hlinska.

Podpora v roce 2021


         
Projekt “Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II.” je spolufinancován Evropskou unií – Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje.

Projekt podporuje služby “azylové domy” s cílovou skupinou pro ženy a rodiny s dětmi v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Mezi nimi je podporován také Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska.

         

Finanční prostředky na poskytování sociální služby jsou poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II. Služba je podpořena také z rozpočtu Města Hlinska, Nadací ČEZ, Nadací JUST CS, Výborem dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Nadačním fondem Betlém nenarozeným.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2020


         
Projekt "Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II." je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje.

Projekt podporuje služby "azylové domy" s cílovou skupinou pro ženy a rodiny s dětmi v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Mezi nimi je podporován také Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska.

                            

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II. Služba je podpořena také z rozpočtu Města Hlinska,  Nadačním fondem 2P, Výborem dobré vůle - Nadací Olgy Havlové,  Nadací Sirius, Nadací Dobré Dílo sester sv. Karla Boromejského, Nadačním fondem Josefa Luxe, společností TPA Audit s.r.o., Nadačním fondem Betlém nenarozeným i dalšími dárci.


Podpora v roce 2019

         
Projekt "Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II." je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Cílem projektu je zajistit dostupnost sociální služby azylové domy pro ženy a rodiny s dětmi pro osoby ohrožené sociálním vyloučením na území Pardubického kraje.

Projekt podporuje služby "azylové domy" s cílovou skupinou pro ženy a rodiny s dětmi v období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2021. Mezi nimi je podporován také Azylový dům pro těhotné ženy v tísni v Hamrech u Hlinska.

                                

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji II. Služba je podpořena také z rozpočtu Města Hlinska, Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, Nadací Sirius, Nadací Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského, společností TPA Czech Republic, Nadačním fondem Josefa Luxe, společností Alza.cz, Nadací ČEZ (v rámci aplikace EPP Pomáhej pohybem), Nadačním fondem Betlém nenarozeným i dalšími dárci.


Podpora v roce 2018


                               

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska a nadačním příspěvkem Nadace Naše dítě. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2017


                                 

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska a nadačním příspěvkem Nadace Naše dítě. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2016


                           

Finanční prostředky na poskytování sociální služby byly poskytovány v rámci projektu Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska a nadačním příspěvkem Nadace Naše dítě. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2015

                 

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2014

                       

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.


Podpora v roce 2013

                       

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným, Úřad práce Havlíčkům Brod a další dárci.


Podpora v roce 2012

                                   

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným, Úřad práce Havlíčkům Brod a Chrudim a další dárci.


Podpora v roce 2011

                     

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby III. Služba byla podpořena také z rozpočtu Města Hlinska a Pardubického kraje. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným a další dárci.

PROJEKT CESTA MATEŘSTVÍM

Cílem projektu je rozvoj rodičovských kompetencí u matek ubytovaných v azylovém domě pro těhotné ženy v tísni a matky s dětmi do 7 let.

V rámci realizovaných aktivit jsou vytvářeny příležitosti k intenzivnější práci s klientkami na osvojení a rozvinutí mateřské role.

Také v roce 2021 se tato práce s klientkami soustředí především na rozvoj komunikačních dovedností v rámci setkávání s psychologem a na zlepšení komunikace mezi matkou a dítětem prostřednictvím videotréninku interakcí.

Podpora v roce 2021


           

Aktivity projektu Cesta mateřstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podporuje také Město Hlinsko a Nadační fond Betlém nenarozeným.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2020


           

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Město Hlinsko a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2019

           

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Pardubický kraj, Město Hlinsko a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2018

                     

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Město Hlinsko, Pardubický kraj, Nadace Naše dítě a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2017

                     

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Město Hlinsko, Pardubický kraj, Nadace Naše dítě a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2016

                   

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Město Hlinsko, Pardubický kraj a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2015

         

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2014

             

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Město Hlinsko, Pardubický kraj, Nadace Naše dítě a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2013

             

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Nadace Naše dítě a Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2012

             

Aktivity projektu Cesta mateřstvím jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořili také Nadace Terezy Maxové dětem a  Nadační fond Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2011

       

Aktivity projektu Cesta mateřstvím byly podpořeny z dotačního programu MPSV Rodina. Projekt podpořil také Nadační fond Betlém nenarozeným.

PROJEKT ZAČÍT ZNOVU

Projekt má v roce 2021 již jedenáctým rokem podobu tréninkového zaměstnávání matek, klientek Azylového domu pro těhotné ženy v tísni, formou dohody o provedení práce.

Klientky azylového domu jsou většinou matky dětí předškolního věku. Na nesnadné účasti těchto žen na trhu práce se podílí zejména umístění azylového domu (malá obec vzdálená 3 km od města), obecná nedostupnost zaměstnání v lokalitě a nedostatečné spojení MHD. Většina klientek nemá pracovní zkušenosti, mnohdy neměly možnost zahlédnout pracovní režim ani u svých rodičů.

Cílem projektu je nabídnout klientkám drobný přivýdělek dle jejich časových možností v rámci péče o dítě a tak jim dát prožít, že pokud pracují, mohou si za získané peníze něco pořídit nebo řešit svou finanční či dluhovou situaci. Drobné zaměstnávání může mít pozitivní dopad také na psychiku klientek, může jim zprostředkovat poznání, že mohou a umí pracovat a tak zvýšit v budoucnu naději na jejich uplatnění na běžném trhu práce. Současně si uvědomujeme, že životní styl klientek vtiskuje do jisté míry vzorce chování také jejich dětem.

Podpora v roce 2021


Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

Podpora v předešlých letech

Podpora v roce 2020


Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným. Svým velkorysým darem projekt podpořili také manželé Hubačovi.


Podpora v roce 2019

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným. Svým velkorysým darem projekt podpořili také manželé Hubačovi.


Podpora v roce 2018

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2017

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2016

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2015

  

Projekt byl realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným a Úřadu práce v Novém Jičíně.


Podpora v roce 2014

           

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku, Úřadu práce v Novém Jičíně, firmou TPA Horwath Audit s.r.o. a Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2013

   

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku, Nadačního fondu Betlém nenarozenýma a darů fyzických osob.


Podpora v roce 2012

       

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku (částkou 25 000 Kč), Nadačního fondu J&T (částkou 49 500 Kč na vybavení šicí dílny) a Nadačního fondu Betlém nenarozeným.


Podpora v roce 2011

   

Projekt byl realizován s podporou Nadace Člověk člověku a Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

PROJEKT NADĚJE

Projekt Naděje vznikal postupně v průběhu let jako odpověď na situaci matek a dětí při
odchodu z azylového domu v Hamrech. Tyto matky s dětmi jsou do značné míry
stabilizovány v sociální oblasti, ale často prožívají absenci či nedostatečnost běžných
rodinných vazeb, spontánní podpory či doprovázení. Praxe v azylovém domě ukázala na
potřebnost některé tyto matky podporovat i nadále, po ukončení pobytu v azylovém domě.

Projekt je postaven především na osobním zájmu a motivaci klientky tuto podporu využívat.
Podpora spočívá ve vydefinované nabídce aktivit, akcí a doprovázení.

Realizací projektu Naděje jde mimo jiné o substituci přirozených rodinných a přátelských
vazeb, které běžně matka v naší společnosti využívá (např. role babiček, sester, strýců apod.).
V projektu se toto odehrává v přiměřených profesních vztazích.

Oficiální podoba projektu je realizována od 1. 1. 2021.

Podpora v roce 2021


Projekt je realizován s podporou Nadačního fondu Betlém nenarozeným.

TÁNÍ LEDŮ

Cílem projektu je příprava a realizace smysluplně prožitého dne pro 100 až 120 dětí. Program dne probíhá v přírodě a jeho snahou je zprostředkovat dětem pohled na pozitivní lidské hodnoty a pomoci dětem ujasnit si vlastní postoj k nim.

Realizováno ve spolupráci s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový Jičín


 

POHÁDKA NEJEN PRO DĚTI

Projekt zahrnuje přípravu a realizaci pohádkového představení pro děti a podporuje rodinu i vztahy mezi rodiči a dětmi prostřednictvím společně prožívané tvořivé aktivity.

 


CESTA VE SVÍTÁNÍ

Cílem projektu je nabídnout mladým lidem od 15 do 30 let prostor k setkání, vzájemnému sdílení i sebepoznání při společné zážitkové aktivitě. Pro mladé lidi je připraven večer se společným programem a pak den v přírodě plný překvapení, zážitků i tichého zamyšlení.

Realizováno ve spolupráci s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR, středisko Pagoda Nový Jičín