Nabízíme pomoc

Azylový dům v Hamrech u Hlinska poskytuje ubytování těhotným ženám a matkám s dětmi do 7 let v tíživé situaci. Nabízí jim zázemí a poradenství a podporuje k návratu do běžného života.

Podrobnější informace pro zájemkyně najdete zde.