Výzva pro dětské čtenáře – pomáhejte s námi!

Díky projektu Čtení pomáhá, mohou dětští čtenáři pomoci dětem a maminkám v našem azylovém domě.

Jak projekt funguje? Každý školák, který se zapojí, a přečte doporučenou knihu (viz web), získá po úspěšném vyplnění znalostního testu kredit 50 korun, který věnuje na jeden z nominovaných dobročinných projektů, tzv. „charitu“.  Čtenář může nasbírat více kreditů a ty pak může libovolně rozdělit mezi „charity“.

Naše „charita“ se na webu jmenuje: Teplo pro děti a maminky v azylovém domě.

Děkujeme vám, milé děti. 🙂