Beseda s psycholožkou na téma budování sebeúcty a sebedůvěry dětí

Projekt Cesta mateřstvím nabízí v průběhu roku kromě pravidelných aktivit pro klientky azylového domu také dvě přednášky psychologa pro širokou veřejnost.

V říjnu se v sále azylového domu uskutečnila jedna z nich na téma „Budování sebeúcty a sebedůvěry u dětí a dospívajících“. Během besedy účastníci načerpali zajímavé podněty pro výchovu dětí. Dozvěděli se, jak podpořit sebedůvěru svých dětí, ale také jak jim pomoci přijmout jejich nedostatky. Lektorka, psycholožka Zdeňka Schreierová, nabídla také prostor k dotazům a diskuzi.

Přečtěte si více o projektu Cesta mateřstvím.