Beseda s tématem dluhů

Projekt Cesta mateřstvím nabízí klientkám azylového domu pravidelně účast na vzdělávacích aktivitách. Tentokrát klientky v domě navštívily odbornice na dluhovou problematiku. Během dvouhodinové besedy klientkám vysvětlily možnosti řešení zadlužení, poradily, na které instituce se případně mohou obrátit a jak dluhům předcházet. Každá klientka dostala také příležitost konzultovat svoji konkrétní situaci.

Nahlédněte do projektu Cesta mateřstvím.