Bez plánování to nejde…

.. a proto jsme se i v projektu Naděje zamýšleli nad tím, jak v něm pracovat tento rok. Na co se zaměřit? Co je důležité? Jaké potřeby maminek a dětí „venku“ (mimo azylový dům) k nám doléhají?

A protože nám děti maminek v našem projektu poměrně rychle rostou, plánujeme zaměřit se nejen na mámy, ale i na jejich děti. Těšíme se, že Vám i letos budeme moci sdělovat malé zprávy ze života těch, kdo se setkávají s naší podporou a pomocí. Děkujeme, že ji můžeme nabízet – i díky Vám.

Seznamte se s projektem Naděje.