Čas k vděčnosti i vzpomínkám

V květnu jsme si připomínali hned několik významných výročí – 30. výročí vzniku díla Betléma, 20 let od založení Obecně prospěšné společnosti Dlaň životu a 15 let od otevření Azylového domu pro těhotné matky v tísni. Při této příležitosti se na zahradě azylového domu konala zahradní slavnost.

Za krásného jarního počasí proběhla řada milých setkání, při kterých byla možnost se na chvilku zastavit, zavzpomínat, poděkovat… Pro děti byly připraveny různé aktivity, které si skutečně užily – jízda na koni, malování na obličej nebo tvoření z papíru.

Velké díky proto patří všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli a podílejí na chodu našeho azylového domu.

Seznamte se s naším Azylovým domem pro těhotné matky v tísni.