Den otevřených dveří v poradně

V úterý 19. září se u příležitosti 20. výročí zahájení činnosti poradny Cesta těhotenstvím v Ostravě konal Den otevřených dveří.

Navštívit nás přišli jak sociální pracovníci z jiných organizací, tak také dobrovolníci a klientky. Vzájemné sdílení bylo pro nás všechny povzbuzením a obohacením. Děkujeme!

V závěru dne pak proběhlo vylosování výherce dárkového poukazu na rekreační pobyt v „Domě v Hamrech“ s možností prohlídky azylového domu pro matky s dětmi. Výherkyni blahopřejeme!