Dobrovolnická brigáda v azylovém domě

Pravidelně jednou za měsíc přijíždí do azylového domu na brigádu naši dobrovolníci, aby pomohli s praktickými činnostmi v domě i v jeho okolí.

Při jejich poslední návštěvě bylo potřeba pokácet některé vzrostlejší stromy v areálu domu a pořezané dřevo uklidit. Dobrovolníci udělali nejen kus poctivé práce, ale měli opět možnost setkat se s maminkami a dětmi, které v azylovém domě žijí. Tentokrát se klientky domu do brigády aktivně zapojily a uvařily pro všechny přítomné vynikající oběd.

Přečtěte si o životě v azylovém domě více.