Letní pohlednice z azylového domu

ŽIVOT DĚTÍ A MAMINEK, UBYTOVANÝCH REKREANTŮ, DOBROVOLNÍKŮ, PRACOVNIC A POMOCNÍKŮ ČI PŘÁTEL…

všechny tyto příběhy a životy nejrůznějších lidí a rolí činí letní období v azylovém domě velmi pestrým a hezkým.

Léto je zkrátka i zde ideálním prostorem pro sdílení, sblížení a trávení společného času při nejrůznějších příležitostech.