Nabídka cesty dál

Na začátku roku se na naši poradnu obrátila s prosbou o pomoc jedna maminka, která se nečekaně ocitla v tíživé situaci. Jakmile jsme ale začali řešit, jak konkrétně jí můžeme pomoci, ukázalo se, že je z opačného konce republiky. Mohlo by se proto zdát, že zde pro nás příběh končí…

Kontaktovali jsme však organizaci Hnutí pro život, která sídlí v Praze, a po telefonické domluvě s ochotnou pracovnicí jsme těhotné mamince poskytli všechny informace, aby mohla využít nabídky pomoci právě tam – v blízkosti svého bydliště. Nezbývá proto než doufat, že našla dostatek odvahy k potřebným dalším krokům.