Ohlédnutí za aktivitou Cesta dospíváním

Již třetím rokem poskytl azylový dům v Hamrech střechu nad hlavou a zázemí pro aktivitu pro starší děvčata nazvanou Cesta dospíváním. Její snahou bylo pomoci dívkám porozumět své přirozenosti a své identitě, svému prožívání a podpořit děvčata na jejich na cestě dospíváním. Tento rok se aktivity zúčastnilo 17 děvčat ve věku 11 ? 16 let. Přednášky lektorek byly doplněné pohybem – vycházkou, aktivitami zaměřenými na sebepoznání a seberozvoj, a také celovečerní hrou?

Nabízíme několik zpětných vazeb účastnic:

  • Líbily se mi zajímavé přednášky a povídání, hry…
  • Oceňuji otevřenost přednášejících…
  • Bylo to super, protože jsme se všichni zapojovali…
  • Byly jsme tady taková parta…
  • Program mě bavil…