Poděkování firmě LIBERTY Ostrava a. s.

Děkujeme firmě LIBERTY Ostrava a.s. za finanční příspěvek, který nám udělila v rámci zaměstnaneckých grantů. Poděkování patří také naší dobrovolnici, která nám tento příspěvek zprostředkovala.

Získané prostředky využijeme na zakoupení materiálu pro ruční výrobu, zdobení  a balení dekorativních předmětů – především dekorativních svíček a mýdel, které si můžete koupit v našem on-line obchůdku Dárek z Dlaně.