Poděkování za nezištnou pomoc

Před prázdninami proběhla tradiční akce Křesadlo, tentokrát za rok 2022. Jejím cílem je ocenit obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci, zviditelnit příběhy jejich nezištné pomoci a podpořit tak další k zapojení do dobrovolnických aktivit. Za azylový dům jsme na udělení ceny nominovali paní Miladu Danielovou, která se věnuje intenzívně, pravidelně a věrně malým dětem v azylovém domě. Každý týden pro ně připravuje program, který zahrnuje tvoření, hry a další rozvojové činnosti, např. logopedická cvičení.

Za veškerou dobrovolnickou pomoc jsme moc rádi a vděční nejen paní Danielové, ale i všem dalším milým a šikovným dobrovolníkům, kteří nám pomáhají.

Seznamte se s naším Azylovým domem pro těhotné matky v tísni.