Poděkování za vzájemnou spolupráci a pomoc

V azylovém domě chceme těhotným maminkám i maminkám s dětmi nabízet komplexní pomoc a podporu. Proto je potřeba vzájemně spolupracovat také s dalšími organizacemi, institucemi i dobrovolníky. Jako poděkování za tuto vzájemnou spolupráci a pomoc jsme se v rámci akce Oceňování dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem Pardubického kraje rozhodli nominovat na ocenění naše spolupracovníky – Centrum duševního zdraví Chrudim a dobrovolnici paní Moniku Pavlíkovou. Společně s nimi jsme se zúčastnili slavnostního večera, kde předávání ocenění proběhlo.

Práce všech našich kolegů i dobrovolníků si velice vážíme a moc jim za ni děkujeme.

Seznamte se s naším Azylovým domem pro těhotné matky v tísni.