Pomoc s rodinným rozpočtem

Podpora dětí a maminek probíhá v azylovém domě nepřetržitě také díky projektu Cesta mateřstvím. V jeho rámci se pro klientky azylového domu v březnu konala přednáška na téma finanční gramotnost a řešení dluhové problematiky. Maminky se dozvěděly například o možnostech řešení dluhů, nebo jak mají správně sestavit rozpočet rodiny.

Získané poznatky pak maminky následně využívají také při individuálním plánování s klíčovou pracovnicí. Společně plánují rozvržení jednotlivých příjmů tak, aby pokryly veškeré náklady a třeba si i část financí uspořily na nezbytné nebo plánované výdaje.

Objevte více o projektu Cesta mateřstvím.