Vítaná podpora na nelehké životní cestě

K nabídce projektu Cesta mateřstvím patří pravidelné skupinové a individuální konzultace klientek azylového domu s terapeutem. Maminky v azylovém domě řeší nepříznivou situaci, nemají stabilní bydlení ani rodinné zázemí. Často si nesou životní traumata, potýkají se s nedostatkem financí a chybí jim blízká osoba. Konzultace s terapeutem jsou proto vítanou podporou v jejich nelehké životní cestě.

Nahlédněte do projektu Cesta mateřstvím.