Vítaná změna

V sále azylového domu byla dokončena výstavba nového sociálního zázemí, které bude sloužit především pro potřeby dobrovolníků a hostů azylového domu. Tato vítaná změna zároveň umožní zapůjčit sál azylového domu pro různé akce, aniž by byl narušen provoz v ostatních prostorách domu.

Děkujeme všem pracovníkům a řemeslníkům, kteří se na výstavbě zázemí podíleli, i těm, kdo k tomuto vylepšení života domu přispěli svým darem.