Vítané ocenění pro maminky

Každé úterý se klientky azylového domu pravidelně setkávají na společných schůzkách se sociální pracovnicí. Zde plánují program na následující týden, povídají si o případných připomínkách či námětech a dojde také na oceňování.

Například na poslední zářijové schůzce byla oceněna maminka, která pro všechny upekla výbornou buchtu.

Přečtěte si o našem azylovém domě více.