Vzdělávací program Nenásilná komunikace

Na začátku února se v poradně Cesta těhotenstvím v Ostravě sešlo třináct maminek s dětmi, aby se pod vedením zkušené psycholožky učily nenásilné komunikaci, která jim může usnadnit život a fungování rodiny.

Paní psycholožka Mgr. et Mgr. Irena Smékalová je zajímavou formou seznámila se čtyřmi kroky nenásilné komunikace, které vedou k uzavírání dohod, zvládnutí emocí a naplnění potřeb. Po programu měly maminky ještě prostor pro vzájemné sdílení. Zatímco se maminky vzdělávaly, děti si mohly spokojeně a nerušeně hrát v dětském koutku.