Začal kurz Rose

Na začátku března poradnu zaplnily na první lekci kurzu Rose maminky se svými dětmi. Byla radost pozorovat jejich práci ve skupině s paní lektorkou i mezi sebou navzájem. Domů si s sebou odnesly nejen nové poznatky, ale i domácí úkoly pro příští setkání.