Nerušený prostor pro práci na sobě

Aby se klientky azylového domu mohly během vybraných aktivit projektu Cesta mateřstvím plně věnovat práci na sobě, mají při těchto aktivitách možnost využít hlídání pro děti. Dohled nad dětmi zajišťuje odborná pracovnice především v průběhu konzultací klientek s terapeutkou a vzdělávacích aktivit projektu.

Děti si společný čas také užívají při hraní a dovádění v sále domu.

Přečtěte si o projektu Cesta mateřstvím více.