Povzbuzení při řešení starostí

Každý týden mají klientky azylového domu v rámci projektu Cesta mateřstvím možnost rozhovoru s terapeutkou, a to jak skupinovou, tak také individuální formou. Individuální sezení otevírá klientce možnost řešit obtíže v osobním životě, ztráty, zklamání či vztahové problémy. Paní terapeutka nabízí důvěru, porozumění i pochopení a dodává klientkám odvahu potřebnou k řešení starostí a těžkostí.

Seznamte se s projektem Cesta mateřstvím.