Výlet směrem k Tání ledů

Pracovnice projektu Naděje naplánovala dětem z rodin, které se projektu účastní, zajímavý výlet. V sobotu 24. dubna se tak tři děvčata z okolí Hlinska mohla vydat na akci Tání ledů do místa vzdáleného 200 km od jejich domova.

Naplněné auto vyrazilo již v pátek. Děvčata se „seznámila“ nejen s kusem české země, ale také s milou rodinkou, která jim nabídla nocleh na Moravě. V sobotu pak dívky prožily hezký den ve společnosti svých vrstevnic a navečer je čekal návrat domů. Vracely se vysmáté a spokojené.

Přečtěte si o projektu Naděje více.